Total supply

Onderzoek

Het totale aantal munten of tokens dat op dit moment gemaakt is. Een deel ervan kan gereserveerd of vastgehouden zijn tot een bepaald moment in de toekomst, en is dus nog niet in omloop. Niet in omloop gebrachte munten of tokens tellen mee in de total supply, maar niet in de circulating supply. Munten of tokens die nog niet gemaakt zijn, tellen niet mee in de total supply, wel in de maximum supply.