Onderzoek

Het is doorgaans belangrijk om zelf onderzoek te doen, voordat je met cryptovaluta aan de slag gaat. Dit zijn termen die je dan gaat tegenkomen, en moet begrijpen om een weloverwogen oordeel te vormen.

Circulating supply

Het aantal munten of tokens dat op dit moment in omloop is. Dit aantal kan groter worden door bijvoorbeeld de beloning voor mining of door verdere uitgifte van een token. Het aantal kan kleiner worden door bijvoorbeeld een token burn.

Market cap

De totale waarde van alle tokens of munten van een bepaald project die op dit moment in omloop zijn. De market cap is een belangrijk middel om te bepalen of een project onder- of overgewaardeerd is. Vergelijk altijd de market cap van projecten, nooit de waarde van één eenheid van de munt.

Maximum supply

Het totale aantal munten of tokens dat ooit gemaakt zal worden. Bij een blockchain ligt dit aantal vast in de code van de blockchain en kan niet worden gewijzigd.

Roadmap

Een document waarin de plannen voor de komende periode zo concreet mogelijk beschreven worden. Vaak worden de plannen op een tijdlijn geplaatst. Bij een goede roadmap zijn de plannen in de nabije toekomst heel concreet en meetbaar, en verder in de toekomst wat abstracter.

Total supply

Het totale aantal munten of tokens dat op dit moment gemaakt is. Een deel ervan kan gereserveerd of vastgehouden zijn tot een bepaald moment in de toekomst, en is dus nog niet in omloop. Niet in omloop gebrachte munten of tokens tellen mee in de total supply, maar niet in de circulating supply. Munten of tokens die nog niet gemaakt zijn, tellen niet mee in de total supply, wel in de maximum supply.

Whitepaper

Een document waarin de filosofie, doelen, technologie en mensen van een project worden beschreven. Belangrijk voor fundamentele analyse. Bij een goed project lees je hierin waarom het project waardevol en kansrijk is.