Token burn

ICO

Als een token uit roulatie gehaald wordt, of vernietigd wordt, dan wordt die "verbrand". Dat verkleint het aantal tokens dat in omloop is, de tokens worden schaarser, en dat laat de prijs vaak stijgen.