ICO

ICO staat voor Initial Coin Offering. Het is een periode waarin een bedrijf of project fondsen verzamelt voor de bouw van één of meer producten. Dit is vaak het eerste moment waarop je kunt instappen in een nieuwe munt.

AML

Anti money laundering. Wetten die bedoeld zijn om witwassen van geld tegen te gaan.

Hard cap

Het maximale bedrag dat men met de ICO wil ophalen. Als dit bereikt wordt, dan eindigt de ICO. Alle voor de ICO bestemde munten of tokens zijn dan uitgegeven.

ICO

Initial coin offering. Een manier om een munt of token in roulatie te brengen, door 'm voor een bepaalde periode te verkopen.

KYC

Know your customer. Wetten die organisaties verplichten om gegevens bij te houden van hun klanten. Bedoeld om illegale activiteiten te beperken.

Presale

Een beperkte voorverkoop van een munt, voorafgaand aan de ICO. Hiermee wordt de interesse gepeild en geverifieerd of de prijsstelling goed is. De presale is soms besloten of op uitnodiging, en vaak met een flinke korting.

Soft cap

Het minimale bedrag dat men met de ICO wil ophalen. Als dit bereikt wordt, dan is de ICO een succes. Als de opbrengst lager is dan dit bedrag, dan wordt een project soms geannuleerd, en krijgt iedereen zijn inleg terug. Onverkochte tokens worden vaak vernietigd (token burn)

Token

De termen "token" en "coin" worden vaak door elkaar gebruikt. In de praktijk heeft een token vaak een heel specifieke functie binnen een specifieke toepassing. Ook heeft een token vaak geen eigen blockchain, maar leeft dan bijvoorbeeld op de blockchain van Ethereum, NEO of Waves.

Token burn

Als een token uit roulatie gehaald wordt, of vernietigd wordt, dan wordt die "verbrand". Dat verkleint het aantal tokens dat in omloop is, de tokens worden schaarser, en dat laat de prijs vaak stijgen.

Whitelist

Bij sommige ICO's moet je je van tevoren aanmelden om mee te mogen doen. Je laat je dan op de whitelist zetten.