Soft fork

Netwerk

Bij een soft fork worden de regels binnen de blockchain aangescherpt. Er wordt dan minder toegelaten dan ervoor. De aangescherpte regels zijn echter compatibel met de regels die ervoor actief waren. Daarom is een splitsing van de blockchain niet nodig (zoals bij een reguliere (hard) fork).