Roadmap

Onderzoek

Een document waarin de plannen voor de komende periode zo concreet mogelijk beschreven worden. Vaak worden de plannen op een tijdlijn geplaatst. Bij een goede roadmap zijn de plannen in de nabije toekomst heel concreet en meetbaar, en verder in de toekomst wat abstracter.