Hard cap

ICO

Het maximale bedrag dat men met de ICO wil ophalen. Als dit bereikt wordt, dan eindigt de ICO. Alle voor de ICO bestemde munten of tokens zijn dan uitgegeven.