Gas

Ethereum

Een smart contract heeft rekentijd nodig van de nodes die de code uitvoeren. De vergoeding die ze daarvoor krijgen noemen we gas (brandstof). Hoe meer rekentijd het kost, hoe meer gas nodig is.