Ethereum

Ethereum is zowel een munt (ETH) als een platform waar veel projecten op gebaseerd zijn. Die projecten maken gebruik van munten (of beter gezegd: tokens), waarvan de uitgifte wordt beheerd door het Ethereum-netwerk. Belangrijk om meer van te weten!

DAPP

Een distributed app. Een applicatie waarvan de code bestaat uit smart contracts. Die code wordt decentraal uitgevoerd door de nodes van de blockchain, en dus niet door een centrale server.

ERC-20

Een standaard voor tokens op het Ethereum-netwerk. Veel ICO's gebruiken ERC-20 tokens.

ETH

Afkorting voor Ether, de munteenheid van het Ethereum-netwerk.

Gas

Een smart contract heeft rekentijd nodig van de nodes die de code uitvoeren. De vergoeding die ze daarvoor krijgen noemen we gas (brandstof). Hoe meer rekentijd het kost, hoe meer gas nodig is.

Gas limit

De maximale hoeveelheid gas die je wilt betalen voor een transactie.

Gas price

Hoeveel ETH per eenheid gas je wilt betalen voor een transactie. Als je meer wilt betalen, zal je transactie eerder worden uitgevoerd, maar ook meer kosten. Wordt vaak uitgedrukt in gwei.

Gwei

Een eenheid van ETH. 1 ETH = 10^9 = 1.000.000.000 Gwei.

MyEtherWallet

Een open source software wallet voor het Ethereum-netwerk en ervan afgeleide netwerken. Kan online worden gebruikt op myetherwallet.com, of offline door de software te downloaden.

Smart contract

Een programmeerbaar address. Als daar geld heen gestuurd wordt, dan wordt de code uitgevoerd om te bepalen wat ermee moet gebeuren. Bijvoorbeeld verdelen over andere adressen of een aantal tokens teruggeven.

Solidity

De meest gebruikte programmeertaal voor smart contracts voor Ethereum.

Vitalik Buterin

De maker van Ethereum

wei

De kleinste eenheid van ETH. 1 ETH = 10^18 = 1.000.000.000.000.000.000 wei.