DAPP

Ethereum

Een distributed app. Een applicatie waarvan de code bestaat uit smart contracts. Die code wordt decentraal uitgevoerd door de nodes van de blockchain, en dus niet door een centrale server.