Security Token Offerings - deel 2

Wat is een security token?

Security tokens zijn een zegen én een vloek voor de cryptowereld. Maar waarom? En welke van die twee overheerst? We zijn benieuwd naar je mening!

Wat is een security token?
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Een security token is een digitale representatie van een security. In het Nederlands noemen we ze effecten. Om te begrijpen wat een security token is, moeten we eerst kijken naar wat een security is.

Een security is een financieel instrument met de volgende eigenschappen:

 • Het heeft een bepaalde waarde in geld;
 • Het kan worden verhandeld;
 • Het wordt gedekt door iets waarin je kunt investeren.

Die dekking, ook wel de achterliggende waarde genoemd, kan van alles zijn. Aandelen, obligaties, opties, futures, vastgoed, auteursrecht, stemrecht, kunst.

Een security token is niets meer dan de digitale representatie van een security. Met daarbij alle voordelen die een blockchain biedt, zoals bewijs van eigenaarschap en bescherming tegen censuur.

Programmeerbaar eigenaarschap

Als je Bitcoin ziet als programmeerbaar geld, dan kun je een security token zien als programmeerbaar eigenaarschap. En dat programmeerbare maakt het interessant.

Zo kun je allerlei regels die nu nog op papier moeten worden afgesproken en afgedwongen simpelweg vastleggen in het token. Bijvoorbeeld of er rente moet worden betaald, of dat het voor een bepaalde tijd nog niet mag worden verhandeld.

Een andere mogelijkheid is dat het eigendom van een fysiek object in kleine stukjes verhandelbaar kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld een gebouw of een schilderij.

Dat zorgt voor heel veel meer liquiditeit. Een token dat een stukje van een gebouw representeert is makkelijk verhandelbaar. Het gebouw zelf niet. Een koper moet een grote zak geld meenemen en er zijn notarissen en banken bij betrokken.

Mooi spul, maar waarom zouden ICO's per se STO's moeten worden?

Wanneer is iets een security?

De SEC heeft uitgesproken dat ze bitcoin en ether niet als securities behandelen (maar als geld), en in principe alle andere crypto's wel.

Al sinds halverwege vorige eeuw hanteert de SEC de criteria die bekend zijn geworden als de Howey Test, samen te vatten in drie stellingen:

 1. Er wordt geld geïnvesteerd;
 2. De investeerder verwacht winst te maken;
 3. De winst wordt voortgebracht door de inspanningen van anderen.

En met die criteria zijn veel tokens inderdaad securities.

Van sommige tokens wordt gezegd dat het "utility tokens" zijn, en dat ze dus niet onder de security-wetgeving vallen.

Matt Levine van Bloomberg vergeleek een utility token eens met een cadeaukaart:

Een cadeaukaart van Starbucks is waarschijnlijk geen security, ook al moet je geld betalen aan een bedrijf om de kaart te kopen, en verwacht je er iets voor terug te krijgen. Je investeert namelijk geen geld in de verwachting om winst te maken, maar in de verwachting om er koffie voor te krijgen.

Het zou kunnen dat sommige tokens inderdaad beschouwd moeten worden als utility tokens, die mensen alleen maar kopen om in de toekomst gebruik te maken van een bepaalde dienst, zonder de verwachting om daar winst op te maken. 

Het is goed denkbaar de bedrijven zowel security tokens (delen in de winst) als utility tokens (gebruik maken van de dienst) uitgeeft. Of dat een token beide functies kan vervullen.

Eigenlijk is de verdeling in security token, utility token en geld geen gelukkige. Een betere verdeling laat nog even op zich wachten, net als duidelijke criteria waaraan crypto's moeten voldoen om in een bepaald bakje te vallen. Simon Lelieveldt zegt hierover erg interessante dingen in deze podcast van Satoshi Radio.

Zolang duidelijkheid ontbreekt zullen veel bedrijven en toezichthouders voorlopig vermoedelijk aannemen dat hun tokens onder de securities wetgeving vallen.

Tijd om te kijken of security tokens een zegen of een vloek zijn!

Een zegen voor de traditionele handelaar

Hierboven noemden we al wat unieke eigenschappen van security tokens, zoals het vastleggen van regels in het token (punt 6), en het kunnen opdelen van eigenaarschap in kleine stukjes (punt 2). Maar er zit meer in het vat voor de traditionele financiële wereld.

In het artikel "The Security Token Thesis" geeft Stephen McKeon deze lijst met voordelen van security tokens boven de traditionele effecten:

 1. Markten die 24/7 open zijn.
 2. Fractioneel eigenaarschap.
 3. Snelle settlement.
 4. Afname van directe kosten.
 5. Toename van liquiditeit en diepte van de markt.
 6. Geautomatiseerde compliance.
 7. Interoperabiliteit tussen assets.
 8. Vergroting van de ontwerpmogelijkheden voor contracten.

In het artikel diept hij ze ook verder uit. Interessant leesvoer!

Een zegen voor de crypto-handelaar

Als de uitgifte en handel van security tokens volgens de regels verloopt, dan kan de bestaande (gereguleerde) financiële wereld aansluiten op de cryptowereld.

Denk aan bestaande handelsplatforms, market makers en arbitrageurs. Maar ook brokers en banken, en de apps die zij hebben en die door honderden miljoenen mensen al gebruikt worden.

Straks kunnen we op één platform schakelen tussen aandelen, leningen, vastgoed en digitale assets.

Goed voor consumenten voor wie crypto te ingewikkeld en onzeker is. En goed voor institutionele partijen, zoals investeringsfondsen en pensioenfondsen, voor wie crypto nu te veel risico's met zich mee brengt of die het vanuit regelgeving niet mogen gebruiken.

Dat kan zorgen voor meer vraag en aanbod, meer handel, meer liquiditeit. En dat is precies wat nu ontbreekt bij de meeste munten buiten de top-10.

Een zegen voor de gebruiker

In de Satoshi Radio podcast vertelde Marleen Evertsz van Nxchange over hoe security tokens in de praktijk kunnen werken.

Een mooi voorbeeld was van een autofabrikant die aandelen uitgeeft in een STO. Iemand kan de aandelen kopen om te profiteren van koersstijging of van dividenduitkeringen. Maar ze kunnen ook hun auto afrekenen met die tokens, op het moment dat die geproduceerd is. En in de tussentijd kunnen ze met dezelfde tokens betalen voor een shared car service.

Let op dat we het hierbij hebben over gewone consumenten, niet over technisch onderlegde nerds die snappen hoe je een private en public keys werken.

Een vloek voor de vrijheid

Voor velen is Bitcoin geweldig omdat niemand de baas is. Niemand bepaalt de regels, want die zijn vastgelegd in de wiskunde van de blockchain.

Sure, de ICO's van 2017 en 2018 waren een ongewenste uitschieter van het wilde westen dat crypto nu nog is. Maar juist dat ongeregelde en vrije landschap is aantrekkelijk voor velen.

En door te reguleren leggen we ons lot (opnieuw) in handen van gretige bankiers, bemoeizuchtige overheden, en onethische multinationals. If you can't beat them, join them, zullen ze gedacht hebben. Laag voor laag zullen ze de vrijheden afpellen en de controle en de winsten naar zich toe trekken.

Het is misschien wat zwartgallig, maar het is geen vergezocht argument. Het succes van het internet is gebaseerd op een vrij netwerk waar niemand de baas is en waar je redelijk anoniem kunt zijn. Dat willen we voor crypto toch ook?

De vraag is alleen voor welk deel van crypto dit waardevol is. Voor Bitcoin? Zeker! Een oncensureerbaar wereldwijd geldsysteem. Voor blockchainplatforms, zoals Ethereum en EOS? Zeker ook.

Maar voor security tokens die gebruik maken van het geldsysteem en de blockchainarchitectuur? Het digitale bewijs dat je eigenaar bent van grond, gebouw, bedrijf, olie of auteursrecht? Misschien dat die best gereguleerd mogen worden?

Om een beter beeld te krijgen van wat overheden eigenlijk willen reguleren, duiken we in deel 3 van deze serie in de wondere wereld van de toezichthouder.

Wat overheerst?

We hebben van twee kanten gekeken naar security tokens. Voor beide kanten is iets te zeggen. Dat merken we ook in de community. Sommigen zien het als het beste voor crypto in jaren, anderen noemen het een paard van Troje.

We zijn benieuwd naar wat bij jou overheerst. Praat verder op Telegram of Twitter!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.