‘Decentralized finance betekent niet dat banken zullen verdwijnen’

Een lening waar je rente voor krijgt, een aandeel in een bedrijf of het eigendomsrecht op muziek. In de toekomst zullen dat digitale bezittingen zijn, onafhankelijk van een centrale partij die de administratie bijhoudt. Dat is waar DeFi aan bouwt.

PodcastBitcoin

‘Decentralized finance betekent niet dat banken zullen verdwijnen’
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Als je wilt begrijpen wat decentralized finance voor de wereld zou kunnen betekenen, ontkom je niet aan een korte verdieping in bitcoin. Wat bitcoin eigenlijk oplost is de fundamentele vraag hoe je iets digitaals aan iemand overdraagt.

Het antwoord lijkt eenvoudig, dan stuur je het toch gewoon op? Dat is het mooie van digitaal: de ontvanger heeft in een flits exact dezelfde nullen en enen als jij. Het probleem is dat de verzender de data na het verzenden ook nog in bezit heeft. Dat is een fundamenteel verschil met de fysieke wereld: als je daar iets aan iemand geeft, heb je het automatisch zelf niet meer.

Dat kun je oplossen door een centrale partij aan te stellen die de administratie beheert. Een notaris, een overheidsinstantie, een bank, een techbedrijf. Dat kan best even goed gaan, maar zo’n centraal punt is fragiel. Wat als het stopt te bestaan, hoe weten we dan wat van wie is? En wat als zo’n centraal orgaan besluit iemands bezit af te pakken of iemand te cancellen? Of als het systeem gehackt wordt? Een bug? Een menselijke fout?

En dan hebben we het nog niet gehad over internationale samenwerking. Wie mag het register beheren waarin het digitale bezit van Chinezen, Russen, Amerikanen en Afghanen wordt bijgehouden?

Dat is de essentie van de uitvinding van bitcoin: dat een grote groep mensen, die elkaar niet hoeven te kennen of zelfs vertrouwen, samen consensus bereiken over wat van wie is. Zonder centrale coördinatie. Het maakt bitcoin het eerste en enige onafhankelijke, wereldwijde, digitale geldsysteem. Een neutraal en open protocol voor waardeoverdracht.

Geld is niet de enige digitale bezitting waar je iets dergelijks voor zou willen. Denk ook aan eigendomsrechten, diploma’s, identiteitsgegevens, leningen, aandelen, pensioenaanspraken en verzekeringen. Dit zijn allemaal bezittingen waarvan je wilt dat het bezit en de geldigheid onafhankelijk zijn van het tot in de lengte der dagen bestaan en functioneren van één bepaalde organisatie.

Decentralized finance is de verzamelnaam voor alle projecten die bouwen aan financiële dienstverlening zonder afhankelijkheid van een centrale partij zoals een bank, verzekeraar of pensioenfonds. Een lening waar je rente voor krijgt (of betaalt) is een digitale bezitting die je kunt bewaren in je eigen wallet. Nou ja, de sleutels bewaar je in je wallet, de assets zelf bestaan alleen in de blockchain, het onafhankelijke, decentrale register waarin het bezit opgetekend staat.

Dat betekent niet dat banken zullen verdwijnen. Ze zouden een waardevolle rol kunnen spelen in een decentrale toekomst door huishoudens en bedrijven te begeleiden, adviseren en ondersteunen in het gebruik van deze nieuwe technologie.

Denk aan het afstemmen van het aanbod op een bepaalde doelgroep. Ze kiezen welke DeFi-bouwblokken goed passen en componeren die tot een gebruiksvriendelijk product. De bezittingen zelf - geld, leningen, vastgoed, aanspraken, verzekeringen - bevinden zich als tokens in de portemonnee van de klant, maar de interactie daarmee verloopt via de financieel dienstverlener.

Of niet natuurlijk, als de persoon in kwestie liever zelf met z’n assets aan de slag gaat. Of een open source app wil gebruiken. Maar lang niet iedereen is een tech-savvy knutselaar.

In de podcast ‘Listening to the future’ van Jarno Duursma spraken we uitgebreid over decentralized finance. We raken het hele speelveld: hoe DeFi technisch werkt, of DeFi wel echt gedecentraliseerd is, en hoe je zo'n protocol dan decentraal bestuurt. Ook bespreken we de relatie met bitcoin en ethereum, de rol van netwerkeffecten en wat voor soort projecten er allemaal zijn.

Luister de podcast hier!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.