‘In een machtsconflict kunnen we zomaar bij bitcoin uitkomen als wereldmunt’

Voor YouTube-kanaal ‘De Nieuwe Wereld’ spraken we met Ad Verbrugge en Willem Middelkoop over de toekomst van ons geldsysteem, en de rol die bitcoin daarin zou kunnen spelen. ‘In het basisscenario wordt bitcoin het digitale goud, in het meest progessieve scenario wordt bitcoin het wereldwijde monetaire netwerk en vervangt het de dollar’.

VideoBitcoin

‘In een machtsconflict kunnen we zomaar bij bitcoin uitkomen als wereldmunt’
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Goud werd duizenden jaren lang wereldwijd gebruikt als geld omdat het schaars is en niemand het kan namaken. Van gouden munten zijn we overgestapt op munten en biljetten die inwisselbaar zijn voor goud. In 1971 is de laatste verbinding met goud doorgeknipt, en sindsdien is de waarde van ons geld volledig gebaseerd op het vertrouwen dat we er morgen nog mee kunnen betalen.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zo luidt het spreekwoord. Het is begrijpelijk dat overheden hun stinkende best doen om de financiële sector in leven te houden, en de prijzen stabiel te laten zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor hebben ze neergelegd bij centrale banken.

Hun taak serieus nemende hebben die de afgelopen 50 jaar de economie geprobeerd te behoeden voor averij door bij elke hobbel kussens neer te leggen in de vorm van manipuleren van rente en geldhoeveelheid. Nassim Taleb noemt dat ‘naïeve interventies’ in zijn boek Antifragiel.

Zo heeft men zich de hoek van de kamer in geverfd, en zit nu met een koffer vol bot gereedschap. De rente kan niet veel meer omlaag. De opkoopprogramma’s kunnen niet erg veel steviger. What’s next?

In een gesprek van bijna anderhalf uur praten we met Ad Verbrugge en Willem Middelkoop over hoe de toekomst er de komende 10 jaar uit zou kunnen zijn. Of beter gezegd, wat de verschillende plausibele toekomsten zouden kunnen zijn. En hoe bitcoin daarin een rol kan spelen.

Daar is niet één goed antwoord op. Er zijn veel bewegende delen. Zo kunnen geopolitieke ontwikkelingen en verschuivingen van macht de situatie in korte tijd in een ander daglicht zetten.

En die rol van bitcoin?

Laten we eerst de optie noemen dat het kan falen. Daar hebben we veel over geschreven, en dat is zeker nog altijd een optie. Maar waarschijnlijker is dat het blijft bestaan.

Als bitcoin blijft, dan is het meest conservatieve scenario dat bitcoin een ‘reserve asset’ wordt zoals goud. Bij bedrijven en rijke mensen op de balans. Bij een deel van de particulieren in de wallet. Om ervoor te zorgen dat het hierbij blijft is nodig dat centrale banken zelf met een goed alternatief komen op bitcoin zodat verdere groei geremd wordt. Bij dit scenario past ook dat men wereldwijd betalingen met bitcoin aan banden legt.

In het meest progressieve scenario wordt bitcoin het wereldwijde monetaire netwerk en vervangt de dollar en de monetaire premiums van aandelen, edelmetalen en vastgoed. Hiervoor moet nog behoorlijk wat technologische vooruitgang plaatsvinden. Een route is bijvoorbeeld via een geopolitieke impasse waardoor bitcoin als neutraal alternatief acceptabel wordt.

Waarschijnlijk zit het ergens ertussenin. Wat precies? Geen idee. Maar het gesprek erover is in elk geval interessant.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.