Video: Rutger van Zuidam geeft zijn visie op de toekomst van blockchain

Digitale infrastructuur is te belangrijk om aan instituten over te laten

Bedrijven en overheden bezitten onze digitale infrastructuur en de gegevens die erover worden uitgewisseld. Ze bepalen ook wie mee mag doen en wie niet. Dat moet anders. Rutger van Zuidam geeft ons een alternatief.

Video

Digitale infrastructuur is te belangrijk om aan instituten over te laten
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Op 25 februari 2019 sprak Rutger van Zuidam op SMC050 in Groningen over de toekomst van blockchain. Ter introductie vertelt hij over een recente blockchain hackaton. Men boog zich over het probleem van de echtheid van producten.

Het is vaak belangrijk om te weten of een product echt is of namaak. Bijvoorbeeld omdat namaak inbreuk maakt op rechten, zoals bij kleding en tassen. Maar soms is ook de volksgezondheid of veiligheid in het geding. Denk aan medicijnen, speelgoed of batterijen die kunnen ontploffen in een vliegtuig.

Hoe kun je garanderen dat een product echt is?

Het is een lastig probleem omdat er veel partijen bij betrokken zijn met hun eigen belangen en perspectieven.

De winnende oplossing was de Virtual Twin. Van elk fysieke exemplaar is er een virtuele tweeling op de blockchain. Met daarbij één regel: de opvolgende partij in de keten accepteert het fysieke exemplaar alleen als je het virtuele exemplaar kunt overdragen.

De integriteit gaat omhoog en de kosten (controle, papierwerk, wachttijd) omlaag. Voor iedereen een goede oplossing.

The Digital Commons

Een belangrijk kenmerk van de Virtual Twin is dat het een open protocol is. Niemand is de baas, iedereen kan erop bouwen. Vergelijk met het internet en e-mail, maar ook Bitcoin en Ethereum.

De blockchain vervult een belangrijke rol. Het zorgt ervoor dat je geen enkele specifieke deelnemer hoeft te vertrouwen. De wiskunde garandeert dat niemand in het netwerk ermee kan sjoemelen.

De komende 10-15 jaar zal heel veel van onze publieke digitale infrastructuur op deze manier neutraal worden gemaakt.

En dat is maar goed ook.

Want bedrijven willen alles van ons weten en houden ons in de gaten om meer spullen te verkopen. En overheden ook, maar dan om meer grip te krijgen.

Daarom moeten we de infrastructuur (en daarmee de data) niet bij private partijen of overheden neerleggen.

En dat hoeft ook niet, er is een alternatief.

De digital commons noemt Van Zuidam dit. De digitale infrastructuur in handen van het collectief. In dit artikel zet hij dit verder en gedetailleerder uiteen, ook zeer lezenswaardig.

Het mooie hieraan is dat we niet hoeven te wachten of stemmen of vergaderen. We kunnen er morgen mee beginnen, door de blockchain in te zetten voor een betere infrastructuur, waarbij niemand de baas is.

Vanaf 11 april vindt in Groningen de grootse blockchain hackaton van de wereld plaats, waar zo'n 100 teams zich op 20 uitdagingen zullen storten. We zijn heel benieuwd naar de uitkomsten!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.